Onderdeel worden van de vereniging?

Unique Venues of Amsterdam is de vereniging van unieke evenementenlocaties in Amsterdam. Verenigd met elkaar stimuleren we Amsterdam als locatie voor congressen en evenementen. Het is mogelijk om je als locatie hierbij aan te sluiten. Maar welke toelatingscriteria zijn nou van toepassing? We lichten het graag toe!

Om te beginnen; de locatie criteria

De lijst van criteria is als volgt:

 • De locatie bevindt zich binnen de ring A10 Amsterdam
 • Het is een unieke locatie met een bestemming die bij oprichting anders was dan de huidige bestemming als verhuur van vierkante meters voor de evenementenmarkt.
 • De locatie is goed onderhouden en voegt waarde toe aan de merkperceptie van de stad Amsterdam. Dat kan zijn vanwege enerzijds het architectonische of historisch verleden en anderzijds een unieke profilering.
 • De locatie heeft een minimale capaciteit van 50 personen sit-down diner en/of 100 personen theateropstelling.
 • De locatie is een zelfstandige, onafhankelijke onderneming en maakt geen onderdeel uit van een keten of groep.
 • De locatie beschikt over een professioneel managementteam, hanteert een vast prijsbeleid en is professional in de evenementenbranche.

Criteria rondom de bedrijfsvoering

Naast een aantal eisen aan het bedrijf of de locatie daarvan zijn er ook wat inhoudelijke eisen. Het is belangrijk dat elke locatie een evenredige bijdrage in de vereniging kan leveren. Van belang is daarbij uiteraard ook hoe het bedrijf gerund wordt. De criteria waarnaar gekeken wordt:

 • De locatie is financieel stabiel, de cijfers zijn onderbouwd in een jaarverslag of in een door de accountant goedgekeurd document.
 • De locatie is meer dan 1 jaar in operatie en is het gehele jaar geopend.
 • De locatie bezit de vereiste vergunningen (exploitatievergunning, drank- en horecavergunning, evenementenvergunning, wet milieubeheer vergunning) en voldoet aan de brandweereisen zoals vastgesteld door de brandweer.
 • De locatie is in staat binnen 48 uur te reageren op een binnenkomend verzoek of aanvraag.
 • De locatie verbindt zich vanuit de eigen missie en visie aan het continu leveren van een hoogstaande kwaliteit.
 • De locatie staat bekend om zijn goede gastheerschap.
 • De locatie beschikt over een eigen evenementenafdeling die fulltime bezet is met
 • zowel Nederlands- als Engelssprekende accountmanagers.
 • De locatie heeft een actieve BHV organisatie in huis.

Niet te vergeten: criteria rondom het gezamenlijke belang:

Als vereniging proberen we een meerwaarde te leveren. Gezamenlijk bereiken we meer en door elkaar in te zetten het meeste. Daarom zijn er een aantal criteria die het gezamenlijke belang behartigen:

 • De locatie verplicht zich leads die niet geplaatst kunnen worden binnen de eigen locatie actief door te verwijzen aan overige leden van Unique Venues of Amsterdam.
 • De locatie zal het logo een prominente plaats geven in haar uitingen en op de bedrijfswebsite.
 • De locatie is aanwezig bij de ledenvergaderingen die door het bestuur georganiseerd worden
 • De locatie verplicht zich zo actief mogelijk deel te nemen aan de activiteiten, beurzen,
 • en netwerkbijeenkomsten.
 • De locatie deelt kengetallen over de marktontwikkelingen.

Zo, dat is een hele lijst. Naast deze criteria heeft het bestuur van Unique Venues of Amsterdam het recht om een lid te weigeren of uitzondering te geven op bepaalde criteria.

Benieuwd naar de verdere mogelijkheden? Via het contactformulier kun je een aanmelding versturen en neemt er iemand contact op.

 

Onderdeel worden van de vereniging?